GB SKAM

GB SKAM
PN HJH CHE INDON BT OSMAN

ALUAN GURU BESAR

Syukur ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurniaNya maka kita dapat menghasilkan Perancangan Strategik 2011 – 2013 yang akan digunakan sebagai panduan untuk meneruskan tugas kita sebagai pendidik di Sekolah Kebangsaan Air Merah. Penghasilan Perancangan Strategik 2011-2013 ini adalah selaras dengan Visi dan Misi yang kita laungkan bersama.

Diharap tahun 2011 ini akan menjanjikan lebih banyak kejayaan kepada sekolah ini dari segi kurikulum, kokurikulum mahupun peningkatan sahsiah pelajar selaras dengan tranformasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sehubungan dengan visi sekolah, kita amat berharap agar sekolah ini akan tersenarai sebagai salah sebuah sekolah yang diiktiraf oleh kementerian iaitu menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) pada tahun-tahun yang akan datang.

Dalam menuju ke arah perkembangan dunia pendidikan yang serba mencabar ini, diharap Perancangan Strategik 2011-2013 yang diterbitkan ini dapat sedikit sebanyak membantu para guru untuk menguruskan perjalanan aktiviti harian sekolah ini dengan sebaik mungkin bersandarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara.

Tinggilah harapan kita agar usaha-usaha yang kita laksanakan hari ini akan melahirkan generasi muda yang berilmu, berketrampilan, berdaya saing, mempunyai jati diri yang kukuh dan seterusnya mampu menyumbang tenaga demi kegemilangan agama, bangsa dan negara.

Sekian. Terima kasih.

HJH CHE INDON BINTI OSMAN

GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

PROFIL SEKOLAH

PROFIL SEKOLAH


 1. NAMA SEKOLAH                : SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH
              09000 KULIM , KEDAH DARUL AMAN
 1. KOD SEKOLAH                   : KBA 5030
 2. LOKASI                                  : BANDAR
 3. JARAK                                   : 5 KM  DARI BANDAR KULIM DAN PPD
 4. DAERAH                               : BANDAR BAHARU
 5. PPD                                        : KULIM BANDAR BAHARU
 6. JENIS BANTUAN                : BANTUAN KERAJAAN
 7. GRED                                    : GRED B
 8. JENIS SESI                          : 1 SESI  (PAGI)
 9. NAMA GURU BESAR        : PUAN HJH CHE INDON BINTI OSMAN
 10. BILANGAN GURU               : 73 ORANG
 11. ENROLMEN MURID           : 1096 ORANG
 12. DARJAH TERTINGGI         : DARJAH 6
 13. BERASRAMA                      : TIDAK BERASRAMA
 14. NOMBOR TELEFON           : 04-4957960
 15. NOMBOR FAX                     : 04-4957960
 16. LAMAN WEB                        : skairmerah@ppdkbb.net


TONGGAK SKAM


CARTA ORGANISASI SKAM