GB SKAM

GB SKAM
PN HJH CHE INDON BT OSMAN

ALUAN GURU BESAR

Syukur ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurniaNya maka kita dapat menghasilkan Perancangan Strategik 2011 – 2013 yang akan digunakan sebagai panduan untuk meneruskan tugas kita sebagai pendidik di Sekolah Kebangsaan Air Merah. Penghasilan Perancangan Strategik 2011-2013 ini adalah selaras dengan Visi dan Misi yang kita laungkan bersama.

Diharap tahun 2011 ini akan menjanjikan lebih banyak kejayaan kepada sekolah ini dari segi kurikulum, kokurikulum mahupun peningkatan sahsiah pelajar selaras dengan tranformasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sehubungan dengan visi sekolah, kita amat berharap agar sekolah ini akan tersenarai sebagai salah sebuah sekolah yang diiktiraf oleh kementerian iaitu menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) pada tahun-tahun yang akan datang.

Dalam menuju ke arah perkembangan dunia pendidikan yang serba mencabar ini, diharap Perancangan Strategik 2011-2013 yang diterbitkan ini dapat sedikit sebanyak membantu para guru untuk menguruskan perjalanan aktiviti harian sekolah ini dengan sebaik mungkin bersandarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara.

Tinggilah harapan kita agar usaha-usaha yang kita laksanakan hari ini akan melahirkan generasi muda yang berilmu, berketrampilan, berdaya saing, mempunyai jati diri yang kukuh dan seterusnya mampu menyumbang tenaga demi kegemilangan agama, bangsa dan negara.

Sekian. Terima kasih.

HJH CHE INDON BINTI OSMAN

GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

J/KUASA PERANCANGAN STRATEGIK SKAM 2011 - 2013

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK 
SK AIR MERAH
      2011 – 2013
PENASIHAT                  :           TUAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH
KULIM / BANDAR BAHARU
PENGERUSI                 :           PUAN HJH. CHE INDON BINTI OSMAN (GURU BESAR)
TIMB. PENGERUSI       :           ENCIK JAAFAR BIN AHMAD
                                                     (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)
N. PENGERUSI I           :           PUAN HJH. SABARINA BINTI SAID
                                                     ( PENOLONG KANAN HEM)
N. PENGERUSI II          :           PUAN NOR AZIZAH BINTI ABDUL KARIM
                                                     (PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)
N. PENGERUSI III         :           PUAN HJH. SITI NORMA BINTI SALLEH
                                                     (PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS)
SETIAUSAHA               :           PUAN ZAHARANI BINTI MOHD YUSOFF                                
            AJK                  :                       ENCIK SHAHRINNIZAM BIN DUN    
                                                            ENCIK  ABDUL GHAFAR BIN ZAKARIA
            PUAN NOOR HAYATI BINTI TERMIZI  
             
PUAN SUZANA BINTI YAHYA
PUAN ASMAH BINTI HARUN
                  PUAN ZELFALILA BINTI MOHAMED ZAIN 
AHLI JAWATANKUASA KERJA 
      PERANCANGAN STRATEGIK
        SK AIR MERAH 2011 – 2013 

PENGERUSI
PUAN HJH CHE INDON BINTI OSMAN (GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI
ENCIK JAAFAR BIN AHMAD (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

SETIAUSAHA
PUAN ZAHARANI BINTI MOHD YUSOFF

AHLI JAWATANKUASA
PUAN SARINA BINTI SAMAD
PUAN NOOR HAYATI BINTI TERMIZI
PUAN ASMAH BINTI HARUN
PUAN SUZANA BINTI YAHYA
PUAN NOR ISMARINA BINTI ISMAIL
ENCIK MOHD FAISAL BIN ISA